#öppnauppblekinge

Regeringen har som mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den senaste mätningen av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) gällande tillgängligheten av öppna data visar på en bottenplacering för Sveriges del, Sverige ligger på plats 32 av 33 (2019).

För att råda bot på detta startade Region Blekinge och fyra av Blekinges fem kommuner ett samarbete i september 2021, #öppnauppblekinge. Genom regelbundna möten ökar vi kunskapen om öppna data inom Region Blekinge.

Samarbetet innebär att öka kunskapen om öppna data inom regionen genom att sprida information och ta fram möjliga dataset för att nå:

  • en enklare vardag för privatpersoner och företag,
  • en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet,
  • samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Under hösten 2021 diskuterade #öppnauppblekinge utbildningsbehov och skapade PSI-sidor (public service information). Man beslutade också om följande gemensamma dataset* att arbeta vidare med:

  • mobilitetsdata och rörelsemönster
  • leverantörsfakturor
  • position- och platsdata (skolor, sjukhus, vårdcentraler och tandläkarmottagningar)
  • destinationsdata (turism, vandringsleder, grillplats med mera)
  • offentlig konst
  • hjälpmedel
  • bredbandskartläggning.

Inom samarbetet har vi genomfört en gemensam upphandling av plattform för publicering av öppna data. Region Blekinge har möten varje vecka där kommunernas representanter är inbjudna att delta vid behov av stöd.

*Dataset är samlingar med strukturerad data som kan laddas ned och bearbetas vidare.

Personer från projektet.

Projektgruppen bestående av Marie Larsson (Region Blekinge), Jesper Mårtensson (Region Blekinge), Eric Nordehammar (Region Blekinge), Kenth Lind (Olofström Kommun), Jonas Nilsson (Karlshamns Kommun), Jörgen Nilsson (Karlskrona kommun), Ulrika Kastell (Sölvesborgs Kommun) Ej på bild: Tobias Johansson, Helena Almtjärn, Jacob Fredriksson

Hjälpte informationen på sidan dig?