Övriga samarbeten

Utöver initiativet #öppnauppblekinge samarbetar Region Blekinge med nationella organisationer, regioner och kommuner i arbetet med öppna data.

Nationella dataverkstaden

Inom ramen för projektet Nationell dataverkstad skickade man under våren 2022 en enkät till Sveriges kommuner och regioner för att få fram de 100 viktigaste datamängderna. Listan med de standardiserade datamängderna kommer att utvecklas och publiceras på bred front. Kategorierna som datamängderna omfattar är hälsa, mobilitet, energi, avfall, utsläpp, stadsplanering, livsmedel, besöksnäring och rekreation, skola och transparens. Läs mer om nationella dataverkstaden på Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Den nationella dataverkstaden är fortsättningen på projektet Nationell skalning öppna data, NSÖD. NSÖD drev på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regioner och kommuner. Läs mer om Nosad - Network open source and data Länk till annan webbplats.

Kommunsamarbeten

Några av Blekinges kommuner har redan idag öppen data på sina webbplatser och andra är i startgroparna. Region Blekinge tillsammans med Blekinges kommuner tittar vidare på vilka gemensamma dataset som kan tas fram och publiceras i initiativet #öppnauppblekinge som du kan läsa mer om på sidan #öppnauppblekinge.

En del av kommunerna i Blekinge har redan publicerat öppna data. Du kan läsa mer på deras externa webbsidor.

Karlskrona kommun Länk till annan webbplats.

Karlshamn kommun Länk till annan webbplats.

Olofströms kommun Länk till annan webbplats.

Sölvesborgs kommun Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?