17 november 2022 till 14 december 2022 kl. 00.00-00.00

Sök Föreningsstöd-Slöjd

Ansök senast 14 december.
Slöjd i Blekinge vill uppmuntra till att hitta nya vägar för fortsatt verksamhet inom föreningslivet där slöjdområdet kan bevaras, användas och utvecklas.

Utlysning:
Föreningen ska finnas och verka i Blekinge. Stödet utbetalas som en engångssumma och ska användas under verksamhetsår 2023. Stöd till en förening delas ut. Summa 8 000 kronor.

Ansökan:
Föreningen beskriver i ansökan vad stödet ska användas till. Efter genomförd verksamhet/användning av stödet redovisas detta i kort skrift till Slöjd i Blekinge.

Motivering/ beskrivning skickas till slojd@regionblekinge.se
Sista datum för ansökan:
14 december 2022
Beslut meddelas senast vecka 51.

Jury:
Urval av förening sker genom föreningens motivering och beskrivning av stödets användande.
Representanter från Slöjd i Blekinge och Kultur och Bildningsenheten/ Region Blekinge tar beslut om viken förening som väljs ut.

Juryn förbehåller sig rätten att återta Föreningsstöd- Slöjd om föreningen inte genomför den tänkta verksamheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?