Aktuellt om slöjd i Blekinge

korg i löbteknik med ullbollar och trådrullar i olika färger

Sök föreningsstöd- slöjd

Ansök senast 14 december

Slöjd i Blekinge vill uppmuntra till att hitta nya vägar för fortsatt verksamhet inom föreningslivet där slöjdområdet kan bevaras, användas och utvecklas.

Utlysning:
Föreningen ska finnas och verka i Blekinge. Stödet utbetalas som en engångssumma och ska användas under verksamhetsår 2023.
Stöd till en förening delas ut. Summa 8 000 kronor.

Ansökan:
Föreningen beskriver i ansökan vad stödet ska användas till. Efter genomförd verksamhet/användning av stödet redovisas detta i kort skrift till Slöjd i Blekinge.
Motivering/ beskrivning skickas till slojd@regionblekinge.se

Sista datum för ansökan: 14 december 2022
Beslut meddelas senast vecka 51.

Jury:
Urval av förening sker genom föreningens motivering och beskrivning av stödets användande.
Representanter från Slöjd i Blekinge och Kultur och Bildningsenheten/ Region Blekinge tar beslut om viken förening som väljs ut.
Juryn förbehåller sig rätten att återta Föreningsstöd- Slöjd om föreningen inte genomför den tänkta verksamheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?