Aktuellt om slöjd i Blekinge

Sök slöjdstipendium

Utlysning för professionella slöjdare och konsthantverkare. Ansök senast 14 december.

Få möjlighet att fördjupa, undersöka och utveckla ditt slöjdande/ konsthantverk med utgångspunkt i hållbart slöjdande.
Stipendiet avser att stärka professionella kulturskapare och skapa förutsättningar för utveckling och innovationer inom slöjd och konsthantverksområdet i Blekinge.

Vem kan söka:
Professionella slöjdare/ konsthantverkare, verksamma i eller med anknytning till Blekinge.

Ersättning:
En professionell slöjdare/konsthantverkare väljs ut och erhåller slöjdstipendium. Summa 20 000 kr.
Du får möjlighet att kortfattat presentera ditt stipendium på slojdiblekinge.se

Jury:
Urval av slöjdare/konsthantverkare sker främst genom den ansökandes motivering ochprofessionella verksamhet.
Representanter från Slöjd i Blekinge och Kultur och bildning/ Region Blekinge tar beslut om stipendiat.

Ansök senast: 14 december 2022
I din ansökan ska motiveringstext, CV, personbevis, länk till webbsida, om
sådan finns, eller urval av tidigare arbeten samt kontaktuppgifter och anknytning till Blekinge finnas med.

Skicka in din ansökan till: slojd@regionblekinge.se
Allt måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltigt, dvs. motiveringstext, cv, personbevis och bilder.
Beslut meddelas senast vecka 51.

Hjälpte informationen på sidan dig?