Aktuellt om slöjd i Blekinge

kan handarbete/ hemslöjd ge ökad hälsa och välbefinnande?

Delta i forskningsstudie

Lunds universitet söker dig som slöjdar, handarbetar och hantverkar. Svara innan den 30 april 2023.

Vill du delta i en forskningsstudie som undersöker om handarbete kan påverka hälsa och välbefinnande? Lunds universitet söker dig som stickar, syr, virkar, arbetar med lera, trä, metall eller någon annan typ av handarbete, oavsett erfarenhet eller frekvens.

Delta, ditt svar är viktigt!

Här hittar du enkäten Länk till annan webbplats.

 

Om studien och syfte

Ungefär 25 procent av befolkningen uppger att de regelbundet sysslar med någon form av handarbete.

Trots att detta är en av de vanligaste formerna av fritidssysselsättning är dess effekter förvånansvärt lite undersökta framför allt om det kan motverka psykosocial stress. Internationellt finns det ett antal kvalitativa studier där utövare av handarbete/hemslöjd beskriver sin upplevelse av handarbete. Oftast i positiva omdömen som avslappnande, ger sociala kontakter, att det öppnar upp för emotionella och sociala processer, att man kommer in i tillstånd av "flow" et cetera.

En mer terapeutisk forskningsinriktning indikerar att handarbete har; positiva effekter för stressade sjuksköterskor, är ångestreducerande för patienter på en anorexiklinik, minskad depression hos arbetslösa män.

Ett par framåtsyftande studier antyder minskad risk för demens som äldre, för handarbetsutövare.

Föreliggande studie bör ses som en pilotstudie som kan ligga till grund för framtida forskning.

Hjälpte informationen på sidan dig?