Aktuellt om slöjd i Blekinge

Beslut arbetsstipendium slöjd- korg

Var går gränsen för vad som kan kallas en korg? Tolka och utmana den blekingska korgtraditionen.
Arbetsstipendiet uppmuntrar till experimenterande och utforskande arbete med nyskapande tankar, utifrån ett samtida och framtida perspektiv.

Arbetsstipendium- slöjd tilldelas:

 

Bobbie Hermansson

Bobbie Hermansson vill djupdyka i det blekingska kulturarvet ”Blosskorgar”, vilka var smidda i järn och användes vid ålfiske. Genom att utforska och undersöka blosskorgens historik vill Bobbie, genom smide, sätta den i en modern kontext och ge den nya användningsområden.

Karin Meijer

Karin Meijer har ett livslångt förhållande till korgar- genom dekoration, bärhjälp eller förvaring. Med lera som material och egna erfarenheter vill Karin utforska den blekingska korgtraditionen utifrån dekor och betydelsebärande mönster.

Bobbie och Karins kommande arbete har viktig betydelse för fortsatt utveckling och bevarande av slöjd och konsthantverk i Blekinge.

Summa 20 000 kronor/ stipendiat.

Deras arbeten kommer att presenteras under utställningen Älskade korg på Kulturcentrum Ronneby 25 november 2023 - 7 januari 2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?