Aktuellt om slöjd i Blekinge

Prova en slöjdteknik- korgflätning

Slöjda hemma- fläta i papper. Barn och unga- hämta en slöjdpåse på biblioteket under höstlovsveckan.

Den korg du skapar här är en flätad korg med inspiration från spån- och näverkorgar.
Vilka material kan vi använda idag? Vad har vi tillgång till? Tapet, papper, kartong, plastband, kaffepåsar…

Se du gör: FILM Prova en slöjdteknik- korgflätning. Länk till annan webbplats.

Dela gärna med dig av ditt slöjdande; #blekingeslöjdarhemma

Visste du att...

Korgtillverkning är ett av världens äldsta hantverk. Sedan urminnes tider har
människan använt korgen till för förvaring och transport. Korgar har funnits och finns i
hela världen. Teknikerna är samma, men materialen är lokala. De kan variera mycket i
form, funktion och material. Korgar delas in i två grupper- bundna och flätade korgar.
I Blekinge har flätade hassel- och enekorgar varit särskilt vanligt.
Dagens korgar är i stort sett tillverkade på samma sätt som de förhistoriska.

Flätade korgar
En flätad korg bygger på en vävteknik där du lägger materialet över och under varandra.
Det finns olika sätt att fläta och bygga upp en stomme för olika korgtyper. Ofta styr
materialet hur korgen ska flätas för att få bästa funktion. Till flätade korgar kan en mängd
olika material användas. Det kan vara vidjor ( böjliga grenar) främst av pil, rötter, olika
slags träspån och näver.

Bundna korgar
En bunden eller spiralbunden korg binds eller sys runt ett stödmaterial. Det kan vara en
bunt gräs, halm, en vidja eller en rot. Materialet som används för bindningen är alltid
tunnare än stödmaterialet eftersom det behöver vara följsamt.
I norra och mellersta Sverige har bundna korgar oftast tillverkats av rötter, främst från
björk och gran. Halm bundet med pilskenor har varit de vanligaste materialen i
Sydsverige.

När du slöjdar utvecklas dina sinnen och din motorik. Du lär dig problemlösning. Slöjd kan ses som grunden för människans utveckling.
”Den hand som arbetar skapar en hjärna som tänker.” Carl Malmsten, (1888–1972 möbelformgivare).

 

Hjälpte informationen på sidan dig?