Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge.

Myndigheten ansvarar för regionens trafikplanering och hanterar de anmälningar som trafikbolag gör när de vill driva egen kollektivtrafik i konkurrens med de linjer som finns eller etablera nya linjer på helt nya sträckningar som inte tidigare trafikerats.

Myndigheten svarar för utvecklingen av kollektivtrafiken i länet och beslutar om vilka sträckningar som omfattas av den allmänna trafikplikten, det vill säga den kollektivtrafik som utgör stommen i länet och som ska tillförsäkras allmänheten. Trafikplikten är ett offentligt serviceåtagande som måste upprätthållas för att regionens kollektivtrafik ska fungera såväl inom länet som den som sker över länsgränsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?