Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge.

Myndigheten ansvarar för regionens trafikplanering och hanterar de anmälningar som trafikbolag gör när de vill driva egen kollektivtrafik i konkurrens med de linjer som finns eller etablera nya linjer på helt nya sträckningar som inte tidigare trafikerats.

Myndigheten svarar för utvecklingen av kollektivtrafiken i länet och beslutar om vilka sträckningar som omfattas av den allmänna trafikplikten, det vill säga den kollektivtrafik som utgör stommen i länet och som ska tillförsäkras allmänheten. Trafikplikten är ett offentligt serviceåtagande som måste upprätthållas för att regionens kollektivtrafik ska fungera såväl inom länet som den som sker över länsgränsen.