Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är inte detsamma som vanlig färdtjänst. Det skiljer sig på flera olika punkter.

Riksfärdtjänst och färdtjänst skiljer sig åt på några viktiga punkter:

  • Resa med riksfärdtjänst innebär oftast inte resa med bil. Riksfärdtjänst beviljas oftast med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Resenären måste själv skaffa ledsagare.
  • Riksfärdtjänst ska ersätta den extra kostnad resenären får vid resa på grund av sin funktionsnedsättning. Det innebär att resan inte alltid bokas/anordnas. Ofta får resenären själv boka/köpa biljetter och skicka in dem efter resan för återbetalning av eventuell extra kostnad.
  • Lag om riksfärdtjänst ska göra det möjligt för personer med stora och bestående funktionshinder att göra resor inom Sverige till normala resekostnader. Syftet med resan ska vara rekreation, fritid eller annan enskild angelägenhet med anknytning till fritid eller rekreation. Resor beviljas inte om syftet med resan är arbete, studier eller sjukvård.
  • Att en person är beviljad färdtjänst innebär inte automatisk rätt till riksfärdtjänst.
  • Resa med riksfärdtjänst får göras av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Oftast måste du ansöka om varje enskild resa. Bedömningen om vilka extra kostnader resan innebär kan skilja beroende på resmål, tid på dygnet och kollektivtrafikens tillgänglighetsanpassning.

Kontakta handläggare

Färdtjänsthandläggarna når du säkrast via telefon 0455-233 90 på vardagar klockan 09.00-12.00. Om ingen handläggare är anträffbar kan du lämna ett meddelande och bli uppringd.

Postadress

Region Blekinge, Färdtjänsten, 371 81 Karlskrona

E-post

Har du frågor angående ansökan, tillstånd m.m. går det bra att skicka e-post till: fardtjanst@regionblekinge.se

Fax

Det går även bra att faxa ansökningar och/eller intyg till färdtjänst eller riksfärdtjänst på nummer 0455-100 65.

Ansök om riksfärdtjänst

Du kan ladda ner ansökningsblankett på den här sidan.

Mer information

Du kan ladda ner vår broschyr om riksfärdtjänst på den här sidan.

Vad kostar det?

Du betalar resan med en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen har beslutat om en schablon för hur stor denna kostnad är vid olika reslängder. Nedanstående gäller från 1997-01-01.

Vägavstånd i kilometer

Kostnad för personer som är 26 år eller äldre

Kostnad för personer som är 25 år eller yngre

0-100

105

73

101-125

130

91

126-150

165

115

151-175

195

136

176-200

220

154

201-225

255

178

226-250

275

192

251-275

300

210

276-300

320

224

301-350

370

259

351-400

420

294

401-450

420

294

451-500

480

336

501-600

535

374

601-750

600

420

751-1000

655

458

1001-1250

680

476

1251-1500

700

490

1501-

755

528

Hjälpte informationen på sidan dig?