Trafikförsörjningsprogram 2020-2023 – remiss

Under hösten 2019 finns Region Blekinges förslag till nytt trafikförsörjningsprogram ute för påseende.

Dokumentet med bilagor grundar sig på den regionala utvecklingsstrategin och anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och båttrafik ska utvecklas. Under samrådsprocessen har det tydliggjorts att kollektivtrafiken har en viktig roll för Blekinges utveckling och här anges ramar för vilka prioriteringar som ska göras inom olika områden och vilken ambitionsnivå vi ska ha.

Remissperioden sträcker sig från 1 augusti till 10 november och regionfullmäktige fastställer därefter dokumentet. Remissvar lämnas via e-post till region@regionblekinge.se senast 10 november 2019 och vi uppskattar svar så tidigt som möjligt för bästa möjliga hantering. Frågor eller önskemål ställs till Magnus Forsberg på magnus.forsberg@regionblekinge.se eller 0766-362950 fr.o.m. 5 augusti.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissversion Trafikförsörjningsprogram 2020 2023 Beslutat RS 190605.pdf 1.4 MB 2019-06-25 14.26
Bilaga 1 Förteckning tillgänglighetsanpassning.pdf 483 kB 2019-08-09 11.28
Bilaga 2 Kommersiell trafik.pdf 336.3 kB 2019-08-09 11.28
Bilaga 3 Samrådsredovisning.pdf 402.9 kB 2019-08-09 11.28
Bilaga 4 Referat strategiska dokument.pdf 430.4 kB 2019-08-09 11.28
Bilaga 5 Ekonomi.pdf 356.6 kB 2019-08-09 11.28
Bilaga 6 Samverkansavtal.pdf 379.9 kB 2019-08-09 11.28
Bilaga 7 Pendlingsbarhet.pdf 545.3 kB 2019-08-09 11.28
Bilaga 8 Resandestatistik.pdf 469.3 kB 2019-08-09 11.28