Trafikförsörjningsprogram 2020-2023 – remiss

Under hösten 2019 finns Region Blekinges förslag till nytt trafikförsörjningsprogram ute för påseende.

Trafikförsörjningsprogrammet grundar sig i den regionala utvecklingsstrategin och anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och båttrafik ska utvecklas. Under samrådsprocessen har det tydliggjorts att kollektivtrafiken har en viktig roll för Blekinges utveckling och här anges ramar för vilka prioriteringar som ska göras inom olika områden och vilken ambitionsnivå vi ska ha.

Remissperioden sträcker sig från 1 augusti till 10 november och regionfullmäktige fastställer därefter dokumentet. Frågor eller önskemål ställs till Magnus Forsberg på magnus.forsberg@regionblekinge.se eller 0766-362950 fr.o.m. 5 augusti.