Bild på motorvägsbro underifrån, med blå himmel i bakgrunden.

Länstransportplanering

Region Blekinge upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional infrastruktur.

Detta arbete sker i nära samverkan med i första hand länets kommuner men också i dialog med organisationer och näringsliv.

Regional utveckling genom åtgärder i infrastrukturen ska bidra till tillväxt och sysselsättning i länet men har också som mål att stärka länets konkurrenskraft och öka medborgarnas sociala och ekonomiska välfärd.

Hjälpte informationen på sidan dig?