Ungdomar promenerar en solig sommardag på cykelbanan längs med vattnet

Attraktiva Blekinge - Regional utvecklingsstrategi

Region Blekinge har, i uppdrag av regeringen, ansvaret för den regionala utvecklingen i Blekinge. I uppdraget ingår att tillsammans med Blekinges aktörer ta fram en strategi för regionens utveckling och samordna de insatser som krävs för att strategin ska bli verklighet.

Aktuellt

 • Blekinge först i landet med gemensamt verktyg för planering av bostäder och kollektivtrafik


  2019-07-03
  Region Blekinge har tillsammans med Blekinges kommuner, Länsstyrelsen Blekinge och Trafikverket tagit fram gemensamma checklistor att använda inom bostads- och kollektivtrafikplanering. Blekinge är först i landet med att ta fram denna typ av checklistor som syftar till en gemensam planering av bostäder och kollektivtrafik. Arbetet har gjorts inom projektet Strukturbild Blekinge 2.0.
 • Sveriges första elväg kan hamna i Blekinge


  2019-02-21
  Region Blekinge ansöker om att få utveckla en del av E22:an och riksväg 15 till elväg, för att på så sätt minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken.
 • Nytt projekt ska bidra till att Blekingebor ska börja resa mer hållbart


  2019-02-20
  Kombinerad mobilitet i Blekinge är ett nytt samarbetsprojekt där Region Blekinge, tillsammans med Energikontor Sydost, BTH, Netport Science Park, Länsstyrelsen Blekinge och Blekinges kommuner ska få fler Blekingebor att resa mer hållbart.
 • Tio nya YH-utbildningar till Blekinge


  2019-01-30
  Blekinge får hela tio nya yrkeshögskoleutbildningar det närmaste året. Beslutet kom från Yrkeshögskolemyndigheten igår. Totalt sökte Blekinge 13 utbildningar.
 • Blekinge antaget till nationellt hållbarhetsprojekt


  2019-01-24
  Region Blekinge är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits till ett projekt som handlar om att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) i kommuner och regioner i hela Sverige. Projektet heter Glokala Sverige och drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL , med stöd av Sida.