Ungdomar promenerar en solig sommardag på cykelbanan längs med vattnet

Attraktiva Blekinge - Regional utvecklingsstrategi

Region Blekinge har, i uppdrag av regeringen, ansvaret för den regionala utvecklingen i Blekinge. I uppdraget ingår att tillsammans med Blekinges aktörer ta fram en strategi för regionens utveckling och samordna de insatser som krävs för att strategin ska bli verklighet.

Aktuellt