Ungdomar promenerar en solig sommardag på cykelbanan längs med vattnet

Attraktiva Blekinge - Regional utvecklingsstrategi

Region Blekinge har, i uppdrag av regeringen, ansvaret för den regionala utvecklingen i Blekinge. I uppdraget ingår att tillsammans med Blekinges aktörer ta fram en strategi för regionens utveckling och samordna de insatser som krävs för att strategin ska bli verklighet.

Aktuellt

  • Blekinge satsar 19 miljoner på innovation och entreprenörskap


    2018-12-12
    Genom att öka förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital ska Blekinge bli en innovativ och konkurrenskraftig region. Region Blekinges styrelse beviljade under onsdagens möte två satsningar som ska stärka innovationskraften och entreprenörskapet i Blekinge. Sammanträdet var det sista i regionstyrelsens nuvarande form eftersom nuvarande Region Blekinge och landstinget bildar regionkommun 2019.
  • Störst ökning i Blekinge inom kulturella och kreativa näringar


    2018-12-07
    Den nya rapporten Kreametern Analys visar att kulturella och kreativa näringar ökar i hela Sverige, och allra mest i Blekinge där antalet verksamheter inom branschen ökade med 18 procent.