Ungdomar promenerar en solig sommardag på cykelbanan längs med vattnet

Attraktiva Blekinge - Regional utvecklingsstrategi

Region Blekinge har, i uppdrag av regeringen, ansvaret för den regionala utvecklingen i Blekinge. I uppdraget ingår att tillsammans med Blekinges aktörer ta fram en strategi för regionens utveckling och samordna de insatser som krävs för att strategin ska bli verklighet.

Aktuellt

 • Sveriges första elväg kan hamna i Blekinge


  2019-02-21
  Region Blekinge ansöker om att få utveckla en del av E22:an och riksväg 15 till elväg, för att på så sätt minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken.
 • Nytt projekt ska bidra till att Blekingebor ska börja resa mer hållbart


  2019-02-20
  Kombinerad mobilitet i Blekinge är ett nytt samarbetsprojekt där Region Blekinge, tillsammans med Energikontor Sydost, BTH, Netport Science Park, Länsstyrelsen Blekinge och Blekinges kommuner ska få fler Blekingebor att resa mer hållbart.
 • Tio nya YH-utbildningar till Blekinge


  2019-01-30
  Blekinge får hela tio nya yrkeshögskoleutbildningar det närmaste året. Beslutet kom från Yrkeshögskolemyndigheten igår. Totalt sökte Blekinge 13 utbildningar.
 • Blekinge antaget till nationellt hållbarhetsprojekt


  2019-01-24
  Region Blekinge är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits till ett projekt som handlar om att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) i kommuner och regioner i hela Sverige. Projektet heter Glokala Sverige och drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL , med stöd av Sida.
 • Blekinge satsar 19 miljoner på innovation och entreprenörskap


  2018-12-12
  Genom att öka förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital ska Blekinge bli en innovativ och konkurrenskraftig region. Region Blekinges styrelse beviljade under onsdagens möte två satsningar som ska stärka innovationskraften och entreprenörskapet i Blekinge. Sammanträdet var det sista i regionstyrelsens nuvarande form eftersom nuvarande Region Blekinge och landstinget bildar regionkommun 2019.
 • Störst ökning i Blekinge inom kulturella och kreativa näringar


  2018-12-07
  Den nya rapporten Kreametern Analys visar att kulturella och kreativa näringar ökar i hela Sverige, och allra mest i Blekinge där antalet verksamheter inom branschen ökade med 18 procent.