En siluett av människor som sitter och äter på en restaurang

Värdskapsutbildning

Region Blekinge har tagit fram en utbildning i värdskap. Utbildningen är till för dig som kommer i kontakt med människor som är på besök i vårt län.

Det är lika viktigt att vår gäst får ett vänligt bemötande av taxichauffören som tar honom eller henne från flyget, till alla de människor som gästen kommer i kontakt med under sin vistelse i butiker, på hotellet eller besöksanläggningen.

Är du egen företagare med eller utan anställda, privatperson eller anställd i en offentlig organisation, hoppas vi att du vill genomgå vår värdskapsutbildning. Vårt mål är att alla som arbetar i Blekinge och som kommer i kontakt med en Blekingegäst skall bli en god Blekingevärd. Med bemötande i världsklass kommer Blekinge att få fler nöjda gäster och ökad attraktionskraft.

Utbildningen tar cirka 4 timmar att genomgå och du gör den framför din dator, på de tider som passar dig. Du som har genomgått utbildningen kommer att få ett bevis på att du är en Blekingevärd.

Är du intresserad av att göra värdskapstbildningen, kontakta Leif Wictorén, leif.wictoren@regionblekinge.se, 0703 88 77 77

Välkommen ombord på vår gemensamma resa mot ett vänligare Blekinge!