Adjungerade forskare

En adjungerad forskare vid Blekinge kompetenscentrum har sin anställning och verksamhet utanför Region Blekinge och kan arbeta med data och studier inom vår verksamhet.

C. Robert Cloninger

Titel: Professor i Psykiatri, Psykologi och genetik Anknytning: Washington University School of Medicine in St. Louis, USA

Erica Schütz

Titel: Fil. Dr. i Psykologi, lektor Anknytning: Linnéuniversitetet

Kevin M. Cloninger

Titel: Fil. Dr. i pedagogik Anknytning: Anthropedia Foundation, USA

Alinda Muszynski

Titel: Certifierad välbefinnande coach Anknytning: Anthropedia Foundation, USA

Sara Eriksén

Titel: Professorn emerita inom mHälsa Anknytning: Blekinge tekniska högskola

Nilou Jalali-Moghadam

Titel: Leg. Psykologi inom barn och ungdomar Anknytning: Østfold Hospital Trust, Norge

Nobuhiko Kijima

Titel: Fil. Dr. i Psykologi Anknytning: Psychological Laboratory, Keio University, Japan

Hjälpte informationen på sidan dig?