Medarbetare

Vid Blekinge kompetenscentrum arbetar cirka 45 personer, inte alla på heltid. Flera delar sin tid mellan arbete i vården och utvecklings- eller forskningsarbete.

Verksamhetsområden vid Blekinge kompetenscentrum:

Sekretariat

Telefon: 0455-73 78 00
Fax: 0455-73 78 30
E-post: Blekinge kompetenscentrum

Danilo Garcia

Titel: Forskningschef
Mobil: 0734 - 47 12 53
E-post: danilo.garcia@regionblekinge.se

Ali Al Nima

Titel: Statistiker
Mobil: 0455 - 73 80 00
E-post: ali.al_nima@regionblekinge.se

Asmir Saljunovic

Titel: Projektadministratör
Mobil: 0734-47 12 81
E-post: asmir.saljunovic@regionblekinge.se

Erik Lindskär

Titel: Forskarassistent
Område: Hållbar personlig utveckling
Mobil: 0734-47 12 86
E-post: erik.lindskar@regionblekinge.se

Kristina Nordin

Titel: Administrativ sekreterare
Område: Snabbspår
Telefon: 0455-73 78 44
Mobil: 0734-47 19 75
E-post: kristina.nordin@regionblekinge.se

Pia Gunnarsson

Titel: Administrativ sekreterare
Telefon:
Mobil: 0734 - 47 12 82
E-post: pia.gunnarsson@regionblekinge.se

Bibliotek

Lånedisk: 08.30-16.00
Telefon: 0455-73 78 25
E-post: Bibliotek

Angelica Svedman

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Telefon: 0455-73 78 28
E-post: angelica-a.svedman@regionblekinge.se

Mats Reenbom

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Telefon: 0455-73 78 22
E-post: mats.reenbom@regionblekinge.se

Inger Jönsson

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Telefon: 0455-73 78 26
E-post: inger-a.jonsson@regionblekinge.se

Projekt

Karin Chamoun

Titel: FoU-strateg
Område: Mind the gap
Telefon: 0455-73 78 29
Mobil: 0734-47 13 02
E-post: karin.chamoun@regionblekinge.se

Helen Svärd

Titel: Projektledare
Område: Mind the gap
Mobil: 0734-47 12 90
E-post: helen.swardh@regionblekinge.se

Lil Carleheden Ottosson

Område: Mind the gap
Telefon: 0455-73 78 25, 73 78 23
E-post: lil.carleheden-ottosson@regionblekinge.se

Farhad Haddad-Nik

Titel: Projektledare
Område: Snabbspår
Telefon: 0734-47 18 81
E-post: farhad.haddad-nik@regionblekinge.se

Nigel Lester

Titel: Läkare, psykiatriker
Område: Mind the Gap och Välbefinnande coachning och integration
Anknytning: Washington University School of Medicine in St. Louis, Anthropedia

Patricia Rosenberg

Titel: Välbefinnandecoach
Mobil:0455-73 80 00
E-post: patrcia.rosenberg@regionblekinge.se

Marie Kullving

Titel: Välbefinnandecoach
Mobil: 0734-47 19 11
E-post: marie.kullving@regionblekinge.se

Forskning och utveckling

Andrzej Zielinski

Titel: FoU-ledare primärvård, familjeläkare
Område: FoU
Telefon: 0455-73 54 90
E-post: andrzej.zielinski@regionblekinge.se

Cecilia Fagerström

Titel: FoU-ledare
Område: Äldres hälsa, FoU-avtalet, FoUST
Mobil: 0734-47 12 44
E-post: cecilia.fagerstrom@regionblekinge.se

Kristian Molander-Söderholm

Titel: FoU-ledare, psykolog
Område: FoU
Telefon: 0455- 73 80 00
E-post: kristian.molander_soderholm@regionblekinge.se

Rut Öien

Titel: Klinisk forskare, medicinskt ansvarig för Sårcentrum Blekinge, familjeläkare
Område: Rikssår och Sårcentrum
Telefon: 0455-73 78 40
Mobil: 0734-47 13 07
E-post: rut.oien@regionblekinge.se

Anna Davnert

Titel: Undersköterska
Område: Rikssår
Telefon: 0454-73 34 82
E-post: anna.davnert@regionblekinge.se

Nina Åkesson

Titel: Distriktsköterska
Område: Rikssår och Sårcentrum
Telefon: 0455-73 13 46
Mobil: 0734-47 13 46
E-post: nina.akesson@regionblekinge.se

FoU-avtalet

Anette Brantmark

Titel: FoU-assistent
Område: Funktionshinder
Mobil: 0734-47 13 12
E-post: anette.brantemark@regionblekinge.se

Anna Andersson

Titel: Projektledare
Område: Hållbar personlig utveckling
Mobil: 0734-47 13 04
E-post: anna-d.andersson@regionblekinge.se

Birgitta Nilsson

Titel: FoU-strateg
Område: Individ- och familjeomsorg
Telefon: 0455-73 78 12
Mobil: 0734-47 12 70
E-post: birgitta.nilsson@regionblekinge.se

Helene Sjöblom Andersson

Titel: Utvecklingsledare
Område: Individ- och familjeomsorg
Mobil: 0734- 47 13 13
E-post: helene.sjoblom_andersson@regionblekinge.se

Ulrika Harris

Titel: FoU-strateg
Område: FoU psykiatri
Mobil: 0734-47 12 91
E-post: ulrika.harris@regionblekinge.se

Text