Projekt

Centrumets projektledare bedriver externa projekt i samarbete med kommunerna i Blekinge och projekt som fokuserar på att utveckla och kartlägga evidens av folkhälsoarbete, såväl psykisk som fysisk. Centrumet är också navet för vetenskapliga projekt med både nationell och internationell täckning (t.ex. Rikssår, The Swedish National Study on Agin an Caring). Projektledarna driver även interna projekt för utveckling av nödvändiga strukturer och mekanismer vid sjukhus och klinikerna i Blekinge.

Cirka tre fjärdedelar av Blekinge kompetenscentrums verksamhet bedrivs i projektform i samarbete med externa finansiärer.

Vi bedriver projekt inom följande område:

Transnationella EU-projekt
Samarbetsprojekt mellan landsting och kommuner
Projekt inom område tillämpad hälsoteknik
Forsknings- och utvecklingsarbete inom välbefinnande, kultur och hälsa
Projekt inom område arbetslivsrehabilitering

SNAC Länk till annan webbplats.

Hållbar personlig utveckling Länk till annan webbplats.

Liv i Livet Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?