Rapporter 2021

Skrift 2021:1 Lagen om samverkan i Blekinge

En utvärdering med fokus på upplevelser av utskrivningsprocessen

© 2021 Författare och Blekinge kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Venera Ujkani, Björn Persson, Anna Andersson

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utövervad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.

Här finns skriften Pdf, 853.8 kB.


Rapport 2021:1 Stillasittande och fysisk aktivitet

En kartläggning av äldre i Blekinge


FÖRFATTARE: Kristina Borén, Joakim Niklasson ,Anette Brantmark, Cecilia Fagerström

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen 1 13 § upphovsrättslagen


Här Pdf, 1.3 MB. finns rapporten

Text

Hjälpte informationen på sidan dig?