Samarbete

Blekinge Kompetenscentrum har formella avtal om samarbete med kommuner (t.ex. FoU-avtalet), finansiärer (t.ex. FORTE), regionära universitet, internationella universitet och andra forskningsinstitut.

FoU-avtalelänk till annan webbplatst

Ett samarbete mellan Blekinges fem kommuner och Region Blekinge inom gemensamma områden, inom vård och omsorg för äldre personer, funktionshinder samt individ och familjeomsorg och psykisk hälsa.

Blekinge Tekniska Högskolalänk till annan webbplats

Tillsammans med olika institutioner handleder vi studenter och doktorander i vetenskapliga arbeten kopplade till hälsa.

Lunds Universitelänk till annan webbplatst

Vi samarbetar med professor Sverker Sikström vid psykologiska institutionen. Tillsammans med professor Sikström handleder vi studenter och doktorander i vetenskapliga arbeten kopplade till hälsa. Professor Sikström har bland annat utvecklat innovativa metoder för att kvanitifiera text (www.semanticexcel.comlänk till annan webbplats). Med denna metod arbetar vi tillsammans med professor Sikström med att ta fram mått på hälsa som baseras på individens egna ord.

Göteborgs Universitetlänk till annan webbplats

Tillsammans med olika institutioner handleder vi studenter och doktorander i vetenskapliga arbeten kopplade till hälsa.

Washington University School of Medicine in St. Louislänk till annan webbplats

We collaborate with C. Robert Cloninger who is Wallace Renard Professor of Psychiatry, Professor of Psychology and Genetics, and Director of the Sansone Family Center for Well-Being at Washington University School of Medicine in St. Louis. He is widely cited and honored for his innovative biopsychosocial research that spans the genetics, neurobiology, development, psychology, brain imaging, and assessment of personality and psychopathology. Professor Cloninger developed analytical methods for characterizing the inheritance of complex multifactorial phenotypes (e.g., Cloninger, Rice & Reich, 1979). He identified subtypes of psychiatric disorders with distinct genetic and clinical features, including replicated subtypes of schizophrenia (Arnedo, Svrakic et a., 2015), alcoholism (e.g., Cloninger, Bohman & Sigvardsson, 1981), and personality disorders (Cloninger, 1987). His personality inventories, particularly the Temperament and Character Inventory (Cloninger et al., 1993), have been used in more than 6000 peer-reviewed publications around the world. In addition to work on disease states, he has described the human brain functions and related personality variables underlying the development of health and well-being, providing a ternary model of well-being that integrates contributions from neurobiology, psychosocial sciences, and spirituality (Cloninger, 2004, 2013, 2016).

Anthropedia Foundation länk till annan webbplats

Dr. Kevin M. Cloninger is the Executive Director of the Anthropedia Institute, a non-profit organization dedicated to development of human wellbeing through initiatives in health care and education.