Bredband och digitalisering

Region Blekinge samordnar it- och digitaliseringsfrågor på regional nivå.

Fokus ligger på tjänsteutveckling inom kommunerna och landstinget i länet. En bra it-infrastruktur är en förutsättning för att utnyttja informationstekniken. Här sker en samverkan med länsstyrelsen i Blekinge.

Digitala Blekinge

Inom Region Blekinge drivs projektet Digitala Blekinge som syftar till att ta fram regionala strategier inom digital infrastruktur och digitalisering. Projektet arbetar med att kartlägga digital infrastruktur, ge kunskap kring geografiska informationssystem (GIS), lyfta digitaliseringens möjligheter och etablera nya samverkansformer för att främja digitaliseringen i Blekinge. För att ge ökad kunskap till invånaren om digitaliseringens effekter, möjligheter och eventuella hot har en kunskapsplats - utställningen "Smarta samhället"länk till annan webbplats - tagits fram.

Projektet finansieras via ERUF, Regionala tillväxtmedel samt med egenfinansiering från Region Blekinge.

Åk med på vår digitala resa

Välkommen på en DIGITAL RESA, som bjuder på förutsättningar och gränslösa möjligheter för ett DIGITALT BLEKINGElänk till annan webbplats.

Bild med text "Digitala Blekinge, upplev gränslösa möjligheter. Följ med på en digital resa"

Malin Hofflander, ledarskapskonsult lotsar oss genom några av projektets metoder och samarbeten.
Luta dig tillbaka och som en klok kollega sa:

”FRAMGÅNGSRIK DIGITALISERING ÄR NÄR ALLA HÄNGER MED…”

Vill du får vidare guidning eller har några frågor
Kontakta Digitala Blekinge via e-post – blekingepusslet@regionblekinge.se

Projektet finansieras via ERUF, Regionala tillväxtmedel samt med egenfinansiering från Region Blekinge.

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden
Hjälpte informationen på sidan dig?