Bredband och digitalisering

Region Blekinge samordnar it- och digitaliseringsfrågor på regional nivå.

Fokus ligger på tjänsteutveckling inom kommunerna och landstinget i länet. En bra it-infrastruktur är en förutsättning för att utnyttja informationstekniken. Här sker en samverkan med länsstyrelsen i Blekinge.

Digitala Blekinge

Inom Region Blekinge drivs projektet Digitala Blekinge som syftar till att ta fram regionala strategier inom digital infrastruktur och digitalisering. Inom projektet ska man också ta fram handlingsplaner och etablera nya samverkansformer för att främja digitaliseringen i Blekinge. För att ge ökad kunksap om digitaliseringens effekter, möjligheter och eventuella hot har en utställning vid namn "Smarta samhället" tagits fram. Utställningen finns på Kreativum science center från och med mars 2020.