Bredband och digitalisering

Region Blekinge samordnar it- och digitaliseringsfrågor på regional nivå.

Fokus ligger på tjänsteutveckling inom kommunerna och landstinget i länet. En bra it-infrastruktur är en förutsättning för att utnyttja informationstekniken. Här sker en samverkan med länsstyrelsen i Blekinge.

Digitala Blekinge

Inom Region Blekinge drivs projektet Digitala Blekinge som syftar till att ta fram regionala strategier inom digital infrastruktur och digitalisering. Projektet arbetar med att kartlägga digital infrastruktur, ge kunskap kring geografiska informationssystem (GIS), lyfta digitaliseringens möjligheter och etablera nya samverkansformer för att främja digitaliseringen i Blekinge. För att ge ökad kunskap till invånaren om digitaliseringens effekter, möjligheter och eventuella hot har en kunskapsplats - utställningen "Smarta samhället"länk till annan webbplats - tagits fram. Utställningen finns på Kreativum science centerlänk till annan webbplats, men med tanke på rådande läge så har inte utställningen kunnat öppnats.

Projektet finansieras via ERUF, Regionala tillväxtmedel samt med egenfinansiering från Region Blekinge.


Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden
Hjälpte informationen på sidan dig?