Bredband och digitalisering

Region Blekinge samordnar it-frågor på regional nivå.

Fokus ligger på tjänsteutveckling inom kommunerna och landstinget i länet. En bra it-infrastruktur är en förutsättning för att utnyttja informationstekniken. Här sker en samverkan med länsstyrelsen i Blekinge.