Ett attraktivt Blekinge för unga

Blekinges arbete för unga är en del i en flernivåsamverkan för social hållbarhet på lokal, regional, nationell och EU-nivå som syftar till att Blekinge ska vara attraktivt för unga att leva och bo i.

Lokalt

Blekinges kommuner och andra aktörer gör insatser för unga.

Regionalt

  • Den regionala utvecklingsstrategin, Attarktiva Blekinge pekar på vikten av att Blekinge erbjuder goda förutsättningar för unga att leva och bo i Blekinge.
  • Ungdomskraft Blekinge är ett initiativ där länets aktörer beskriver målsättningar, arbetssätt och fokusområden för att halvera ungdomsarbetslösheten i Blekinge till år 2017.

Region Blekinge arbetar för sektorsövergripande samverkan kring ungas framtid på lokal, regional och nationell nivå.

Navigatorcentrum och Blekingemodellen

Kommunernas samverkan kring att stärka och matcha unga mot arbetsmarknaden har utvecklats till samhandling där samtliga kommuner nu möter sina unga invånare under ett gemensamt namn - Navigatorcentrum.

Navigatorcentrum är fysiska platser, etablerade i varje kommun, som erbjuder unga en väg in och flera vägar ut till hela Blekinges arbetsmarknad. Navigatorcentrum erbjuder personlig utveckling, stöd i jobb- och praktiksök, CV-skrivande, studie- och företagsbesök och kunskap i hälsa, jämställdhet och personlig ekonomi.

Nu kan exempelvis en ung Olofströmsbo genom sitt lokala Navigatorcentrum erbjudas praktik i Sölvesborg, arbetslivorienterad rehabilitering i Karlshamn, entreprenörskurs i Karlskrona eller jobb i Ronneby. Kommunerna ser Blekinges unga som en gemensam resurs och tar gemensamt ansvar för att stödja unga på väg till arbetsmarknaden oavsett var man bor i länet. Detta kallar kommunerna för Blekingemodellen.

Ungdomspolitiken i Sverige

Sverige fick en ny ungdomspolitik 2014. Det nya målet är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och berör områden som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Alla sektorer har gemensamt ansvar för att nå det ungdomspolitiska målet.

Ungdomspolitiken prioriterar särskilt:

  • ungas inflytande
  • ungas egen försörjning
  • ungas psykiska hälsa

Alla statliga beslut och insatser ska ha ett ungdomsperspektiv.

Alla statliga beslut och insatser ska ha ett ungdomsperspektiv.

Mer om ungdomspolitiken hittar du hos Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF Länk till annan webbplats..

Europa

Blekinges Unga Lyfter är ett regionalt projekt i Blekinge där Blekinges kommuner, Landstinget Blekinge och Arbetsförmedlingen i samverkan och med finansiering från Europerska Socialfonden stöder unga som varken arbetar eller studerar. Projektet avslutades 2018.

Ett nytt projekt, Mind the Gap, med finansiering från Europeiska socialfonden ska hjälpa unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden till ett arbete. Projektet påbörjades 2018.

Hjälpte informationen på sidan dig?