Information angående coronaviruset och näringslivet

På den här sidan samlar vi aktuell information om hur Region Blekinge och olika organisationer kan stötta företag med anledning av coronaviruset (covid-19). Det pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

Nyföretagarcentrum Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd för småföretagare att söka medel och hitta rätt i stödsystemet
Nyföretagarcentrum, som finns i alla kommuner, har via finansiering från Region Blekinge fått ett utökat uppdrag för att kunna erbjuda stöd till mindre företag som drabbats hårt av coronapandemins effekter. Stöd i from av hjälp att hitta och söka finansiering från både regionala och nationella aktörer samt olika insatser för att kompetensutveckla företagen i omställning och krishantering.

företagsstöd
Region Blekinge erbjuder möjlighet för små och medelstora företag att söka finansiellt stöd. Stöden ska hjälpa länets företag att skapa en långsiktig lönsamhet och utveckling. Det finns flera olika typer av stöd som exempelvis mikrobidrag och stöd till konsulttjänster.

Verksamt.se/Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På den lokala blekingesidan uppdateras uppgifter och kontaktpersoner löpande för de insatser som riktar sig till företagare i Blekinge. Där finns också ett kalendarium med aktuella seminarier som riktar sig till företagare med olika teman, t ex internationalisering, digitalisering, hållbarhet, ekonomi. Verksamt.se är även den samlade kanalen där information om nationella initiativ för företagen uppdateras löpande. 

Stöd till företag inom kultursektornlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coronapandemin innebär en stor påfrestning för länets många yrkesgrupper inom konst- och kulturområdet.
Information om vilka nationella stöd som finns och aktuella arbetsstipendier som finns att söka i Blekinge.

Rapporteröppnas i nytt fönster

Nulägesrapport över covid-19:s påverkan på ekonomin
Region Blekinge publicerar varje vecka digitala rapporter med en nulägesbild över coronavirusets (covid-19) effekter på ekonomin och näringslivet i Blekinge.Rapporterna är dels regionövergripande men även kommunspecifika.


Nyhetsarkiv

 • Små och medelstora företag erbjuds validering av yrkeskompetens  Region Blekinge erbjuder validering till små och medelstora företag som är i en situation av varsel eller korttidsarbete, med anledning av covid-19. Validering innebär att man går in och gör en bedömning av kompetens som inte är formaliserad genom exempelvis intyg eller liknande.
 • Blekinge kraftsamlar för näringslivet  Näringslivet drabbas hård av den pågående coronapandemin. Vi ser bland annat permitteringar, varsel och produktionsstopp. Nu kraftsamlar Blekinge för att ta oss igenom krisen och möta den nya verklighet som väntar när krisen är över.
 • Omställningscheckar ska hjälpa små och medelstora företag  Med anledning av coronaviruset (covid-19) har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.
 • Företagsjour ska hjälpa länets företagare i coronavirusets spår  Region Blekinges enhet för regional utveckling ställer om för att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset (covid-19) medför för näringslivet i Blekinge. En första konkret åtgärd är att Region Blekinge öppnar en företagsjour dit företag kan ringa för att få hjälp med att hitta rätt aktör och finansiering.
 • Planerade åtgärder för att underlätta för Blekinges näringsliv  Det är ett allvarligt läge för länets näringsliv till följd av det nya coronaviruset covid-19. Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.
Hjälpte informationen på sidan dig?