Är ditt företag drabbad av pandemin?

Driver du ett litet till mellanstort företag ( 1-249 medarbetare) och har svårt att hitta rätt i djungeln av stöd som erbjuds i coronapandemins spår?

Blekinges aktörer inom företagsstöd arbetar tillsammans med insatser som riktar sig mot små och medelstora företag i Blekinge, som på något sätt drabbats av coronapandemin.

Det innebär att vilket initiativ eller vilken aktör du än kontaktar kommer att lyssna av dina behov och lotsa dig rätt i stödsystemet till rätt stöd, utbildning eller initiativ.Erbjudanden kommer att utvecklas i takt med företagens behov.

Utforska vilka initiativ som är aktiva just nu:

Verkar ditt företag inom besöksnäringen och är drabbat eller riskerar att drabbas av pandemin?

Co Tourism – erbjuder stöd för besöksnäringe inom två insatsområden; digitalisering och hållbar affärs- och produktutveckling

Projektets huvudsakliga utvecklingsområden är:

  • Implementering av digitala lösningar och ökad digital kompetens inom marknadsföring och försäljning.
  • Stimulera och stödja företag att utveckla, paketera och sälja nya hållbara produkter till besökare.
  • Stimulera och stödja företag till att samarbeta med andra företag för att gemensamt utveckla, paketera och sälja nya hållbara erbjudanden till besökare.

Läs mer

Co Tourism har Region Blekinge som projektägare och drivs av Visit Blekinge AB (svb). Projektet genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner.

Behöver ditt företag kompetensutveckling?

CoSkill - erbjuder verktyg för företag och dess anställda för att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på den digitala omställningen.

Stöden tar avstamp i företagets behov. Tillsammans med en projektledare går ni igenom just ditt företags och dina anställdas kompetensförsörjningsbehov. CoSkill erbjuder sedan utbildningar till företagsledare och medarbetare inom fyra olika insatsområden som spänner mellan generell digital kompetens och flera specialistområden.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CoSkill leds genom samverkan mellan Region Skåne och Region Blekinge och en rad aktörer i Blekinge och Skåne.

Vill du börja med eller öka ditt företags internationella affärer?

Southern Sweden International erbjuder individuellt stöd företag som vill börja med eller öka sitt företags internationella affärer.

Du får träffa rådgivare hos Almi och/eller Region Blekinge som gör en första behovsanalys. Beroende på om företaget har vana att arbeta internationellt eller ej sätts olika stödinsatser in.

Projektet kan hjälpa till med konsultupphandlingar för att göra marknadsanalys, skapa internationella kontakter, se över underleverantörsled eller samarbetspartners m m. Det kan också handla om att företaget behöver se över sin produktion och försäljning utifrån ett hållbarhetsperspektiv för att bli mer attraktiv på den internationella marknaden..

Läs meröppnas i nytt fönster

Projektet Southern Sweden International är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Invest in Skåne, Region Blekinge och Almi Blekinge.

Har du en företagsidé som du vill få hjälp med att utveckla?

PreInk - hjälper dig som vill utveckla en idé till hållbart företag.

Som deltagare i programmet får du tillgång till en inspirerande miljö för innovation och samarbete. Det är en plats för människor och en plats för passion.

Förutom PreInk-programmet får du även tillgång till gratisevenemang, som ett stort nätverk av företag, stöttande organisationer, engagerade affärsutvecklare och coacher.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PreInk är ett samarbete mellan företagsinkubatorer i södra Sverige (BBI, MINC och Ideon Innovation) samt Blekinge Tekniska Högskola.

Verkar du inom spelbranschen?

Game Accelerate South Sweden (GASS) ska etablera en gemensam hållbar process och metod som leder till att fler spelbolag både startas och etableras i regionen.

Med ett Agenda 2030-perspektiv som ett grundläggande fundament i projektet, kopplat till erfarenheterna av spelutvecklares drivkrafter, lockas spelutvecklare globalt att etablera sina bolag och spelidéer i denna region.Tillsammans har projektaktörerna möjligheten att etablera en världsunik plattform för startups inom spelindustrin. Testbäddar är en nyckelfaktor för att testa att idéer, processer, verktyg och samarbeten fungerar.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blekinge Business Incubator och Gameport är projektägare för GASS. Projektpartners är Ideon Innovation, Game Habitat, MINC och Blekinge Tekniska Högskola.

Är ditt företag i behov av ekonomisk rådgivning eller finansiering?

CoDev ska förhindra nedläggning av företag.

Genom att erbjuda olika typer av analyser av företagens verksamhet och därpå följande rådgivning är målet att bidra till att företagen kan fortsätta och utveckla sina verksamheter.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är ditt företag i behov av stöd för en hållbar omställning?

 CoDev ska öka företagens förnyelse- och omställningsförmåga.

Genom att erbjuda utvecklingsanalyser, kunskapshöjande aktiviteter och rådgivning är ambitionen att företagen ska påbörja ett förändringsarbete som ska stärka deras förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?