Information till företagare med anledning av coronaviruset

På den här sidan samlar vi aktuell information om hur Region Blekinge och olika organisationer kan stötta företag med anledning av coronaviruset covid-19.

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

Stöd från Region Blekinge

Utöver de stora insatser som görs inom hälso- och sjukvårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar Region Blekinges avdelning för regional tillväxt intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att underlätta för företag som står inför en mycket tuff situation. Sidan uppdateras successivt i takt med att åtgärder beslutas.  

Nulägesbild över covid-19:s påverkan på ekonomin

Region Blekinge publicerar digitala rapporter med en nulägesbild över coronavirusets (civid-19) effekter på ekonomin och näringslivet i Blekinge. Rapporterna finns här.

Region Blekinges företagsstöd

Region Blekinge erbjuder möjlighet för små och medelstora företag att söka finansiellt stöd. Stöden ska hjälpa länets företag att skapa en långsiktig lönsamhet och utveckling. Det finns flera olika typer av stöd som exempelvis mikrobidrag och stöd till konsulttjänster.

Mer information om företagsstöd

Företagsjouren Region Blekinge

För att hjälpa Blekinges företagare att navigera i alla de olika typer av finansiering och stöd som finns öppnar Region Blekinge en företagsjour. Till företagsjouren kan företagare ringa när de behöver råd om exempelvis vilka typer av lån och finansiering som erbjuds. Syftet är att göra det enkelt för företagaren att hitta rätt hjälp.

Här hittar du mer information om Företagsjouren Region Blekinge

Verksamt.se/Blekinge

Verksamt.se är den samlade kanalen där information om nationella initiativ för företagen uppdateras löpande.

På den lokala sidan www.verksamt.se/blekinge uppdateras uppgifter och kontaktpersoner löpande för de insatser som riktar sig till företagare i Blekinge.

Här hittar du information om covid-19 på Verksamt.se/Blekinge länk till annan webbplats

Information från kommunerna

Blekinges kommuner erbjuder stöd till företag som befinner sig i en svår situation. Gå in på din kommuns hemsida för att läsa mer:

Sölvesborglänk till annan webbplats
Olofströmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karlshamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ronnebylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karlskronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till företag inom kultursektor

Information specifikt riktad till företag inom kultursektorn finns här.


Aktuellt -
Prenumera på sidans nyheter eller följ Region Blekinge på Linkedin för att få nyhetsuppdateringar direkt.