Luftbubblor i vatten

Innovation

För att skapa innovation måste en eller flera människor våga, vilja och kunna tänka nytt. Innovation är avgörande för hållbar tillväxt och välfärd.

Blekinges regionala innovationsstrategi är framtagen utifrån målsättningarna i insatsområde arbetsliv i den regionala utvecklingsstrategin. En innovationsstrategi för Blekinge är också Blekinges regionala tolkning av den nationella innovationsstrategin som i sin tur bygger på EU:s tillväxtstrategi; EU 2020.

Blekinges innovationsstrategi är en regional strategi, som visar vår riktning och vad vi vill satsa på. Vi vill nå vår fulla potential, bygga på det vi har, stärka och utveckla. Tillsammans.

Blekinges innovationsråd - för ett mer innovativt och konkurrenskraftigt Blekinge.

Blekinge innovationsråd utgör ett rådgivande expertorgan med uppdraget att stödja Blekinge i detta arbete. Under hösten 2020 deltar Innovationsrådet bland annat i arbetet med att utarbeta prioriteringsområden för Blekinges Smarta Specialisering.

Rådet består av representanter från Blekinge såväl som från andra delar av landet:
Ordförande:
Martin Andersson, Blekinge Tekniska Högskola
Pia Kinhult, ESS
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Marie Nilsson, IF Metall
Ingrid Hermansson (C), förste vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Blekinge
Magnus Johansson (S), andre vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Blekinge

Blekinges strategi för smart specialisering

Smart specialisering handlar om att koncentrera insatser till ett fåtal tematiska områden, så kallade specialiseringar. Detta är vanligtvis områden som kännetecknas av ett produktivt näringsliv, innovationshöjd och framtidspotential. Områdena kan vara sedan länge etablerade men kan också vara utvecklingsområden under uppbyggnad.

Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?