BSR Access

Projektet BSR access ska främja tillgång till rena, effektiva och multimodala transportkorridorer i Östersjöregionen.

BSR Access är en samarbetsplattform som kombinerar kompetenser och geografier från andra internationella projekt för att bidra till samspel mellan transporter och regional utveckling. Plattformen ska bidra till att skapa starkare kopplingar mellan traditionella infrastrukturnoder och smarta transportlösningar för att utveckla det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) och bidra till en hållbar tillväxt i Östersjöregionen.

BSR Access har en total budget på 1 miljon euro och medfinanseras av av Interreg Östersjöprogrammet. Projektet pågår mellan oktober 2018 och sptember 2021.

Interreg Baltic sea region, Eruopean regional development fund
Hjälpte informationen på sidan dig?