En elbuss kör snabbt på en väg, med suddig bakgrund.

Interconnect

Projektet Interconnect syftar till att främja kollektivtrafiksresor i och mellan regionerna i Södra Östersjöområdet genom att ge resenärer bättre tillgång till biljett-, betalnings- och informationsservice.

Deltagande länder ska utveckla sin kapacitet för att planera harmoniserade resetjänster och gemensamma produkter och ge information till kollektivtrafikanvändare om möjligheterna att resa utan bil. Aktiviteterna i projektet ska bidra till att öka synligheten för den gränsöverskridande kollektivtrafiken på regionala, nationella och internationella nivåer. Projektet är viktigt för att minska miljöpåverkan av transporter i Södra Östersjöområdet då biltrafiken fortfarande till stora delar framförs med fossila bränslen.

För Blekinges del är ambitionen att projektet ska ge regionens näringsliv möjlighet att utveckla system och produkter, som lockar nya resenärer till kollektivtrafiken.

Region Blekinge är projektägare med samverkanspartners i Danmark, Estland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.

Projektet pågår under perioden juli 2017 – september 2020 och finansieras av Interreg Södra Östersjöprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ca 28 miljoner kronor.

Mer information hittar du här:

Interconnects hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interconnect på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interconnect på Twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyper
Hjälpte informationen på sidan dig?