TRAM

Projektet TRAM syftar till att stärka dimensionen av hållbar mobilitet i det regionala och lokala beslutsfattandet och bidra till genomförandet av EU:s vitbok för transport, EU:s urbana agenda och Europa 2020-strategin.

Målet är bl.a. att främja utbyte av erfarenheter och bra exempel på europeisk nivå gällande innovativa lösningar och tekniker för låga koldioxidutsläpp i hållbara mobilitetslösningar. Projektets aktiviteter skall även stärka genomförandet av hållbar mobilitet i de deltagande regionernas styrdokument. Projektet leds av Marche-regionen i Italien med projektpartners i Blekinge, nordvästra Rumänien, Andalusien i Spanien samt kommunen Miskolc i Ungern.

För Blekinges del handlar aktiviteterna specifikt om att skapa ännu bättre kopplingar mellan aktörer - exempelvis Region Blekinge, BTH, Energikontor Sydost och kommuner - och regionala strategier för att kunna ta ytterligare initiativ på vägen mot en koldioxidsnål ekonomi.

Projektet kompletterar processer och projekt i Blekinge inom området, bl.a. TENTacle samt arbetet med länstransportplanen, men ger även resurser till bättre regional samordning i frågan.

Projektet pågår under åren 2016 - 2020 och finansieras av programmet Interreg Europe. Total projektomslutning för Region Blekinge är ca 2,9 miljoner kronor varav ca 450 000 kronor utgör medfinansiering.

Mer information om projektet hittar du på Interreg Europe. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tram Interreg Europe. European Union, European regional development fund.
Hjälpte informationen på sidan dig?