Kompetensbehov små och medelstora företag i Blekinge

Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten. Dina synpunkter är ovärderliga för att vi ska få en så riktig bild som möjligt.

Region Blekinge och näringslivsenheterna i Blekinges fem kommunen gör en gemensam undersökning för att förstå vad små och medelstora företag har för rekryteringsbehov, vilken kompetens som efterfrågas på lång och kort sikt och inställning till fortsatt kontakt med kommun och region Blekinge. När bilden av vilken kompetens som efterfrågas klarnar kommer vi jämföra behoven med det befintliga utbildningsutbudet i Blekinge och rusta för nya utbildningsinsatser för att matcha kompetensbehoven.

En annan viktig utmaning som vi också behöver jobba med är hur vi kan samverka för att marknadsföra bristyrkesutbildningar för att få fler att utbilda sig till yrken med stark efterfrågan för att underlätta för företag att hitta efterfrågad kompetens.

Om du har angett dina kontaktuppgifter, mejlar vi när analysen av resultatet är klar. Om du har valt att vara anonym kan du gå in till den här sidan och se resultatet som vi publicerar när det finns tillgängligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?