En kvinna sitter och en kvinna står vid laptop i kontorsmiljö

Kompetensintegration - enklare vägar till jobb och kompetens

Projekt Kompetensintegration Blekinge ska utveckla arbetssätt och metoder för att utrikesfödda lättare ska komma ut på arbetsmarknaden.

Kompetens är en viktig tillväxtfråga för Blekinge, men idag har Blekinges arbetsgivare svårt att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt är arbetslösheten stor bland länets utrikesfödda kvinnor och män.

Tänk om kompetens och innovationskraft hos nyanlända och utrikesfödda togs tillvara bättre och att arbetsgivarna fick hjälp att hitta kompetensen och stöd att utbilda och introducera! För att uppnå detta behövs mer kunskap om vad som hindrar utrikesfödda och arbetsgivare att närma sig varandra i förståelse och förväntan. Det ska projektet arbeta med under två år.

Projektet bjuder in till en kostnadsfri digital utbildningsinsats - Möten över kulturgränser

Utbildningen innefattar två utbildningsspår som riktar sig mot:

1. Arbetsgivare, HR-personal och chefer (tre moduler)

Modul 1 Kulturmöten på arbetsplatsen, värde och normkrockar
Modul 2 Att handleda nyanlända praktikanter (tillgänglig 7/12)
Modul 3 Kompetens, breddad rekrytering, samt fördomar och bias

Anmäl dig här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2. Personer som möter målgruppen (sex moduler)

Modul 1 Kulturmöten grundutbildning
Modul 2 Kulturmöten och arbetsmarknadsintegration
Modul 3 Kulturmöten, migration och psykisk ohälsa (tillgänglig 30/11)
Modul 4 Kulturmöten på arbetsplatsen, värde och normkrockar (tillgänglig 10/12)
Modul 5 Att handleda nyanlända praktikanter (tillgänglig 18/1)
Modul 6 Länderkunskap, samt fördomar och stereotyper (tillgänglig 1/2)

Anmäl dig här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du hittar en mer detaljerad kursbeskrivning under dokument och länkar längre ner på denna sida.

Önskar du ta del av båda utbildningarna gör du två anmälningar, en till varje utbildning. När du anmält dig får du information till din e-post med inloggningsuppgifter till en utbildningsportal där utbildningsdelarna kommer att finnas. 

Bra att veta
Genomför utbildningen när det passar dig – du ser utbildningsfilmerna i din egen takt och hur många gånger du vill. Varje utbildningsmodul är tre timmar lång och det är möjligt att pausa och fortsätta titta vid ett annat tillfälle. 

Samtliga utbildningsdelar kommer finnas tillgängliga tom 31/3 2021. 

I slutet av varje utbildningsdel finns en PDF som du kan ladda ner och som innehåller en sammanfattning av utbildningen med tillhörande litteratur- och referenslista. Utbildningen är framtagen av Religionsvetarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .Projekt Kompetensintegration Blekinge är ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge, Blekinges alla kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Företagarna med finansiering av Tillväxtverket. Projektet syftar till att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och förbättra arbetskraftsförsörjningen på Blekinges arbetsmarknad genom att bättre tillvarata kompetens och innovationskraft hos nyanlända/utrikesfödda.  

Tillväxtverkets logotyp
Hjälpte informationen på sidan dig?