Validering med anledning av covid-19

I tid av ordernedgång finns tidsutrymme för utveckling. Region Blekinge erbjuder validering till små och medelstora företag som är i en situation av varsel eller korttidsarbete, med anledning av covid-19. Syftet med insatsen är att stärka både företag och individer för att stå bättre rustade och gå stärkta ur situationen.

Bakgrund

Lärande sker hela livet, men det är inte alltid detta lärande finns formaliserat, ”på papper”. Genom validering kan den reella kompetensen synliggöras och bli formell.

 • Validering sker alltid mot ett fastställt ramverk.
 • Insatsen syftar till validering mot branschkrav, dvs branschvalidering. Myndigheten för Yrkeshögskolan ansvarar för att godkänna branschvalideringar, länk till förteckning finns här Länk till annan webbplats.
 • Om man visar att man når nivån för branschkraven, får man ett erkännande i form av ett certifikat eller intyg.
 • Validering förutsätter att det redan finns en kompetens, ett kunnande. Syftet är att synliggöra och erkänna den kompetensen. Validering är alltså inte en utbildningsinsats. Efter valideringen är det dock vanligt att bygga på med utbildningsinsatser.

Insats med anledningen av covid-19

I tid av ordernedgång finns tidsutrymme för utveckling. Syftet med insatsen är att stärka både företag och individer för att stå bättre rustade och gå stärkta ur situationen.

Insatsen riktar sig till små och medelstora företag som är i en situation av varsel eller korttidsarbete, med anledning av covid-19.

Insatsen innebär att företaget ansöker om branschvalidering för en eller flera av sina anställda. Ansökan lämnas till Region Blekinge, som står för kostnaden av själva valideringen. Övriga kostnader, som t ex tiden som används till insatsen, står du som företag för.

Efter insatsen

Validering är framåtsyftande, och ger ofta en grund eller förslag till fortsatta möjligheter.

Du som företagare/arbetsgivare bör ha en idé eller tanke kring vad valideringen kan göra för skillnad för ditt företag och/eller dina anställda.

Samarbeta gärna med facklig organisation kring t ex utvecklingsplaner för dina anställda. Vi utgår från att rådande avtal mellan arbetsmarknadens parter följs.

Validering ur arbetsgivarperspektiv

Validering av de anställda är till nytta för dig som arbetsgivare. Validering kan användas för att ta tillvara de anställdas fulla kompetens, samt skapa meningsfulla och relevanta utvecklingsmöjligheter.

Genom validering av anställda kan du få en kompetensprofil för företaget, som visar både styrkor och utvecklingsområden i företaget som helhet.

Validering ur individperspektiv

Genom validering kan din reella kompetens bli synlig och erkänd. Valideringen görs enligt väl kända branschkriterier. Om du klarar valideringens prov kan du får ett intyg eller certifikat på vad du kan. Detta kan underlätta för din utveckling i arbetslivet.

Intresseanmälan

Du lämnar din intresseanmälan genom att fylla i ett formulär.

 • Utse en kontaktperson på företaget som både anställda, Region Blekinge och valideringsutföraren kan ha löpande kontakt med kring valideringen
 • Överväg vad insatsen kan leda till, på företags- och individnivå

intresseanmälan för validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Processen - steg för steg

Intresseanmälan

 • Lämna intresseanmälan via länken ovan.
 • Utse en kontaktperson på företaget som både anställda, Region Blekinge och valideringsutföraren kan ha löpande kontakt med kring valideringen.
 • Överväg vad insatsen kan leda till, på företags- och individnivå.

Info och samverkan

 • De som ska valideras får lämna kompletterande information.
 • Du samverkar med facklig organisation kring insatsen och ev utvecklingsplaner.

Godkännande

 • Region Blekinge behandlar ansökan och kontaktar valideringsutförare.
 • Kontaktpersonen och aktuell valideringsutförare kommer överens om när valideringen ska ske (i närtid).

Utförande

 • Valideringen utförs. Eventuella certifikat skickas till individen som valideras.
 • Planering av eventuella utvecklingsinsatser, eller andra insatser/förändringar grundat på valideringens resultat. Tänk på att samverka med facklig organisation.

Utvärdering

 • Både du, de validerade och valideringsutföraren kommer att få svara på några frågor efter insatsen, för att Region Blekinge ska kunna utvärdera insatsen.
Hjälpte informationen på sidan dig?