tre stycken vindkraftverk i horisonten i havet

Miljö, energi och hållbarhet

Hållbarhetsfrågor är en viktig del i arbetet för regional utveckling. Region Blekinge arbetar inte bara med miljö och hållbarhet inom den egna organisationen, utan även länsövergripande och med hela Blekinges miljö och hållbarhet.

Klimatsamverkan Blekinge

Region Blekinge ska också vara aktiv för att bidra till att de regionala miljömålen uppfylls med särskilt fokus på energi, klimat och Östersjöfrågor. I det arbetet samverkar regionen med Länsstyrelsen i Blekinge och kommunerna. Inom Klimatsamverkan Blekinge arbetar regionen i samverkan med en bred representation i länet med att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Klimatsamverkan Blekinge samverkar också med motsvarande forum i Kalmar och Kronobergs regioner. Arbete pågår med att ta fram en ny webbsida för Klimatsamverkan Blekinge som kommer inom kort.

Baltic Energy Areas

BEA-APP; Baltic Energy Areas – A Planning Perspective, är ett Interregprojekt där Region Blekinge medverkar. EU liksom Sverige har som målsättning en ökning av andelen förnybar energi i energiförbrukningen. Sverige har satt mycket ambitiösa mål för användning av förnybar energi. För att ställa om till koldioxidsnåla energisystem behöver avsättas lämpliga områden i Östersjöregionen för att installera anläggningar för fossilfri energi.

11 partners från åtta länder runt Östersjön samarbetar i projektet där syftet är att sammanföra samhällsplanering och regional energiplanering och stödja omställningen till fossilfria energisystem genom en optimerad samhällsplanering. Projektet ska också finna innovativa samverkansformer, metoder och finansieringssystem.

Elbilslandet Syd

Elbilslandet syd är ett EU-projekt som stödjer aktörer inom Skånes och Blekinges näringsliv att ställa om till fossilfria transporter och förbättra möjligheterna att ladda elfordon. Region Blekinge deltar i styrgruppen och projektet leds av Region Skåne. Arbetsgrupper jobbar med de fyra utpekade utvecklingsområdena: omställning av fordonsflottor, laddinfrastruktur, elbilstaxi och affärs- och innovationsutveckling. Mer information finns på elbilslandetsyd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?