En kvinna sitter och en kvinna står vid laptop i kontorsmiljö

Näringsliv och innovation

Ett av Region Blekinges viktiga uppdrag är att stärka och utveckla näringslivet i Blekinge. Vi gör det genom att ta initiativ till och fånga upp idéer till projekt som kan utveckla branscher och företag, få fler att vilja bli entreprenörer, få fler nya företag att startas och få företag som inte finns i regionen idag att välja att flytta till Blekinge.

Ett av våra viktigaste verktyg för att klara uppdraget är samverkan. Vi vill att alla de aktörer som arbetar med näringslivsutveckling som finns i regionen ska arbeta tillsammans. Vi tror att styrkan som finns i samlade krafter ger bättre effekter.

Tillsammans med Blekinges aktörer kraftsamlar vi våra resurser inom fyra områden; Entreprenörskap, Företagsutveckling, Innovativa miljöer och Kompetensförsörjning. Vi arbetar tillsammans med offentliga och privata aktörer för ett och samma mål: ett starkt, växande och hållbart blekingskt näringsliv!

Innovation

För att skapa innovation måste en eller flera människor våga, vilja och kunna tänka nytt. Innovation är avgörande för hållbar tillväxt och välfärd.

Regional innovationsstrategi

Blekinges regionala innovationsstrategi är framtagen utifrån målsättningarna i insatsområde arbetsliv i den regionala utvecklingsstrategin. En innovationsstrategi för Blekinge är också Blekinges regionala tolkning av den nationella innovationsstrategin som i sin tur bygger på EU:s tillväxtstrategi; EU 2020. Blekinges innovationsstrategi är en regional strategi, som visar vår riktning och vad vi vill satsa på. Vi vill nå vår fulla potential, bygga på det vi har, stärka och utveckla. Tillsammans.

Blekinges intäktsbas

Intäktsbasen är de verskamheter som drar in intäkter från omvärlden till Blekinge. Ett nytt jobb i intäktsbasen leder till att fler personer kan leva och verka i Blekinge. Tillverkningsindustrin utgör 57 procent av intäktsbasen, privat tjänstesektor 24 procent och statlig sektor 19 procent. Intäktsbasen i Blekinge minskar, allt färre arbetar med att producera varor och tjänster som säljs eller finansieras utanför Blekinge. Detta är en trend som behöver vändas. 

Film om Blekinges intäktsbas.

Information om företagande, export och import

verksamt.se/blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du som bor i Blekinge få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som en del av myndighetssamarbetet Starta och driva företag.