En kvinna sitter och en kvinna står vid laptop i kontorsmiljö

Näringsliv

Ett av Region Blekinges viktiga uppdrag är att stärka och utveckla näringslivet i Blekinge. Vi gör det genom att ta initiativ till och fånga upp idéer till projekt som kan utveckla branscher och företag, få fler att vilja bli entreprenörer, få fler nya företag att startas och få företag som inte finns i regionen idag att välja att flytta till Blekinge.

Ett av våra viktigaste verktyg för att klara uppdraget är samverkan. Vi vill att alla de aktörer som arbetar med näringslivsutveckling som finns i regionen ska arbeta tillsammans. Vi tror att styrkan som finns i samlade krafter ger bättre effekter.

Tillsammans med Blekinges aktörer kraftsamlar vi våra resurser inom fyra områden; Entreprenörskap, Företagsutveckling, Innovativa miljöer och Kompetensförsörjning. Vi arbetar tillsammans med offentliga och privata aktörer för ett och samma mål: ett starkt, växande och hållbart blekingskt näringsliv!

Internationalisering inom näringslivet

Projektet Southern Sweden International är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Invest in Skåne, Region Blekinge och Almi Blekinge. Projektet ska göra det skånska och blekingska näringslivet mer internationellt genom att få fler utländska investeringar och ökat antal exportaffärer för företag i södra Sverige.

Företagen investerar tid och engagemang och erbjuds stöd utifrån det behov som framgår vid rådgivning. Det kan exempelvis handla om matchmaking med andra aktörer och företag i Sverige och internationellt eller genom konsulthjälp. När så är möjligt kommer stöd att kunna ges för att medverka i internationella evenemang även på plats.

En viktig del av projektet är samarbetet över regiongränserna och att skapa långsiktigt hållbara processer och metoder för att tillsammans bidra till internationalisering av näringslivet i hela södra Sverige.

Projektet är delfinansierat av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond, Region Skåne, Invest in Skåne, Region Blekinge och Almi Blekinge. Projektet pågår under perioden 2019-2021 med en budget på 18 miljoner kronor.

EU Europeiska regionala utvecklingsfonden

Blekinges intäktsbas
Intäktsbasen är de verskamheter som drar in intäkter från omvärlden till Blekinge. Ett nytt jobb i intäktsbasen leder till att fler personer kan leva och verka i Blekinge. Tillverkningsindustrin utgör 57 procent av intäktsbasen, privat tjänstesektor 24 procent och statlig sektor 19 procent. Intäktsbasen i Blekinge minskar, allt färre arbetar med att producera varor och tjänster som säljs eller finansieras utanför Blekinge. Detta är en trend som behöver vändas.

Film om Blekinges intäktsbas.

Information om företagande, export och import

verksamt.se/blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du som bor i Blekinge få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som en del av myndighetssamarbetet Starta och driva företag.

Hjälpte informationen på sidan dig?