Business Blekinge - where life and business grow togeteher

Nya etableringar gynnar hela länet och bidrar till att Blekinge växer!

Business Blekinge arbetar för att höja Blekinges attraktionskraft för internationella och nationella investeringar. Bakom namnet har länets fem kommuner, Region Blekinge och Länsstyrelsen slutit upp och ingått ett samarbetsavtal.

Den gemensamma inställningen är att samarbete över kommungränserna och mellan Science parks, lärosäten och näringslivet är en viktigt framgångsfaktor. Att tillsammans arbeta för att internationella och nationella företag ska upptäcka Blekinges styrkeområden och vad som är unikt för länet.

Business Blekinge är regional partner till Business Sweden, Sveriges nationella aktör som arbetar både med exportfrämjande insatser och utländska investeringar. Att vara regional partner innebär tillgång till Business Swedens spetskompetens, service och nätverk.

Läs mer på Business Blekinges webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?