SPOK Blekinge -
samtida produktion och konsumtion

SPOK Blekinge vill förenkla för formgivare och designers i länet att hitta lokala tillverkningsmöjligheter och stimulera till utveckling av konst och design i gamla och nya material - allt från slöjd till industri.

SPOK (samtida produktion och konsumtion) är ett koncept som drivs av Form/Design center Malmö. Komplicerade och onödigt långa tillverkningsled låg till grund för idén. Konceptet SPOK innebär att tillverkande företag presenteras på en webbplats där formgivare och designers fritt kan söka nya material och samarbetspartners.

Att skapa en produkt i en del av världen, för att tillverka den i en annan del av världen och slutligen sälja i en tredje del, det kändes så fel. Jenny Nordberg, grundare SPOK Skåne.

Nu lanseras SPOK Blekinge

Satsningen har varit framgångsrik och Blekinge är bland de första regionerna att etablera SPOK när konceptet nu blir nationellt. Under våren 2021 lanseras SPOK Blekinge och blir därmed en en del av det nationella nätverket och den digitala plattformen! Konceptet drivs av Region Blekinge i samarbete med Techtank. Förhoppningen är att stärka företagen och regionen genom att kartlägga, samla och sprida kunskap om hållbara och lokala tillverkningsmöjligheter. 

SPOK Blekinge utgår från länets styrkor och unicitet, detta genom att lyfta möjligheter som ligger nära, skapa hållbara kedjor hela vägen samt bidra till intressanta samarbeten mellan tillverkare och kreatör.

Lanseringsevent 25 mars!

SPOK Blekinge lanseras på ett digitalt event den 25 mars där man får veta mer om konceptet och vilka möjligheter det kan ge.

Vill du vara med i SPOK Blekinges testpanel?
Vi söker dig som driver företag inom form och design i Blekinge, är nyfiken på att testa nytt och har ett utvecklingsinriktat arbetssätt.

Region Blekinge har höga ambitioner med SPOK och eftersom det är ett nytt koncept som vi etablerar i Blekinge vill vi ha er hjälp att utvärdera och förfina konceptet.

 • Ansökan är öppen mellan 2021-01-29 – 2021-03-26
 • Utvalda företag kontaktas 2021-03-30
 • Uppstartsmöte sker 2021-04-07
 • Uppdraget pågår mellan 2021-04-01 – 2021-09-30
 • Utställning med färdig prototyp sker hösten 2021

Ansök här


Innehåll
Deltagande företag i testpanelen ska utvärdera konceptet SPOK Blekinge i sin helhet – från besök på webbplatsen till färdig prototyp.

Ersättning
För ditt deltagande i testpanelen erhålls en ersättning på 10 000 kr, samt att den prototyp som tas fram visas på en vernissage under 2021. Ersättningen som erhålls i uppdraget är kopplat till den tid du lägger på testpanelen, utvärdering av konceptet och möjligen täcker ersättningen hela eller delar av materialkostnad till tillverkande företag.

Kriterier för sökande
En huvudförutsättning är att du är villig att investera din egen tid som krävs för utveckling av din prototyp. Region Blekinges utvecklingsgrupp för SPOK förbehåller sig i övrigt rätten att fritt välja deltagande företag i testpanelen, med utgångspunkt i följande urvalskriterier.

 • Vi söker dig som driver företag inom form och design, du är nyfiken på att testa nytt och har ett utvecklingsinriktat arbetssätt.
 • Vi vill ha en bred spridning av kompetenser i testpanelen.
 • Vi vill ha en bred spridning geografiskt i Blekinge.
 • Vi vill bidra till de nationella klimatmålen och bedömer även din ambitionsnivå kopplat till en klimatneutral produktion. (ex. att arbeta med spillmaterial eller industrier med hållbar energi för sina maskiner och fabriker)
 • Vi söker både nya och etablerade formgivare och designers.
 • Arbetsprover

För att erhålla ersättning för uppdraget i testpanelen ska du:

 1. Delta i uppstartsmöte med beställare och övriga deltagare.
 2. Fritt testa konceptets samtliga delar med utgångspunkt i Blekinge och utifrån ett frågeformulär utvärdera och ge inspel på konceptet.
 3. Delta i ett utvärderingsmöte med beställare, där du utifrån kvalitativa frågeställningar ger din bild av konceptet och arbetsprocessen.
 4. Leverera en prototyp till en gemensam utställning för SPOK Blekinge som äger rum hösten 2021.

Avgränsning
Region Blekinge har ingen rätt till slutlig produkt, men förbehåller sig möjligheten att använda prototypen och dokumentering av processen i kommunikationsinsatser som är kopplade till SPOK. Du som deltagande företag äger själv din prototyp och framtida möjligheter att producera denna i större skala, med utgångspunkt i de överenskommelser eller avtal som du har ingått i med tillverkande företag.

Uppdraget är en kickstart för konceptet SPOK Blekinge, där vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar och användarvänlighet för konceptet. Därav den korta tiden för utveckling och färdigställande av prototyp.

Hjälpte informationen på sidan dig?