På gång

Hösten 2021

Deltagande i externa workshops och utbildningar som exempelvis Kulturresan Länk till annan webbplats..

Uppstart för samarbete med Region Halland och Blue Science Park. Deltagande i AI Sweden. Titta igen: BLEKINGE AI ARENA III - Blue Science Park Länk till annan webbplats.

Workshop genomfördes med IKT-strategerna på kommunerna för utökat samarbete samt att hitta ett gemensamt dataset inom hälso-och sjukvård.

Redovisning av enkät som skickades ut våren 2021 till Region Blekinges ca 5 000 anställda. Resultatet visade på att 80 % inte känner till begreppet öppna data, kunskapsbristen ser man är den största utmaningen för att börja arbeta med tillgängliggörandet av öppna data. 75 % av medarbetarna vill påbörja arbetet med tillgängliggörande avHej igen! öppna data. 77 % av cheferna vill påbörja detta arbete. Läs hela enkäten här. Pdf, 319.8 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?