#öppnauppblekinge

Regeringen har som mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den senaste mätningen av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) gällande tillgängligheten av öppna data visar på en bottenplacering för Sveriges del, Sverige ligger på plats 32 av 33 (2019).

För att råda bot på detta har Region Blekinge och fyra av Blekinges fem kommuner startat upp ett samarbete #öppnauppblekinge med regelbundna möten med start i september 2021. Projektet innebär att öka kunskapen om Öppna data inom Region Blekinge genom att sprida information, ta fram möjliga dataset och samarbete med regionens kommuner för att tillgängliggöra information.

Samverkan innebär att öka kunskapen om Öppna data inom Region Blekinge genom att sprida information, ta fram möjliga dataset och samarbete med regionens kommuner för att nå:

  • en enklare vardag för privatpersoner och företag,
  • en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet,
  • samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

#öppnauppblekinge har under hösten 2021 diskuterat utbildningsbehov, skapat PSI-sidor (Public Service Information) samt beslutat följande gemensamma dataset att arbeta vidare med.

  • Mobilitetsdata och rörelsemönster
  • Leverantörsfakturor
  • Position- och platsdata (Skolor, sjukhus, vårdcentraler, tandmottagningar)
  • Destinationsdata (turism, vandringsleder, grillplats etc etc etc)
  • Offentlig konst
  • (Hjälpmedel, inte spikad ännu)
  • Bredbandskartläggning

Utöver detta pågår en gemensam upphandling av en plattform för publicering av öppna data.

Region Blekinge har veckovis möten där kommunernas representanter är inbjudna att delta vid behov av stöd.

Internt i Region Blekinge startade arbetet med öppna data på uppdrag av digitaliseringsdirektören. Den interna arbetsgruppen består av digitaliseringskoordinator, projektledare, it-arkitekt, informationsarkitekt, dataskyddsombud och it-säkerhetsingenjör.

Personer från projektet.

Marie Larsson (Region Blekinge), Jesper Mårtensson (Region Blekinge), Eric Nordehammar (Region Blekinge), Kenth Lind (Olofström Kommun), Jonas Nilsson (Karlshamns Kommun), Jörgen Nilsson (Karlskrona kommun), Ulrika Kastell (Sölvesborgs Kommun) Ej på bild: Tobias Johansson, Helena Almtjärn, Jacob Fredriksson

Hjälpte informationen på sidan dig?