Övriga samarbeten

Utöver initiativet #öppnauppblekinge samarbetar Region Blekinge med både nationella organisationer som RISE och kommuner i arbetet med öppna data.

RISE - NSÖD

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. RISE har bland annat ett projekt gällande Öppna data och som kallas NSÖD (Nationell Skalning Öppna Data) i vilket Region Blekinge deltar.

Sveriges myndigheter har sedan lång tid tillgängliggjort information baserat på offentlighetsprincipen men däremot har vi inte kommit långt när det gäller publicering av informationen som öppen data om man jämför internationellt. Hos kommuner och regioner har man sett flera specifika hinder för att publicera öppna data:

  • Det finns en osäkerhet kring vilken data som kan publiceras med hänsyn till lagstiftning.
  • Det saknas koordinering och samordning.
  • Det saknas förståelse och kunskap.
  • Många saknar tekniska plattformar eller motsvarande tjänster för nyttjande av öppna data.

NSÖD syftar till att undanröja dessa hinder, öka kunskapen om öppna data hos kommuner och regioner och initiera arbetssätt och processer. Projektet kommer även skapa ett antal pilotprojekt för att publicera data på enhetligt sätt. Läs mer om NSÖD-projektet som Region Blekinge deltar i. Länk till annan webbplats.

Kommunsamarbeten

Några av Blekinges kommuner har redan idag öppen data på sina webbplatser och andra är i startgroparna. Region Blekinge tillsammans med Blekinges kommuner tittar vidare på vilka gemensamma dataset som kan tas fram och publiceras i initiativet #öppnauppblekinge som du kan läsa mer om på sidan #öppnauppblekinge.

En del av kommunerna i Blekinge har redan publicerat öppna data. Du kan läsa mer på deras externa webbsidor.

Karlskrona kommun Länk till annan webbplats.

Karlshamn kommun Länk till annan webbplats.

Olofströms kommun Länk till annan webbplats.

Sölvesborgs kommun Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?