Uppföljning

Här kan du följa det arbete som regionen gör med analyser, enkäter och annan uppföljning gällande öppna data.

Enkät våren 2021

För att sätta en baseline för kunskapsnivåer gällande öppna data hos Region Blekinges medarbetare skickade en enkät ut till samtliga medarbetare under våren 2021. Enkäten visade på att 80 % inte känner till begreppet öppna data, kunskapsbristen ser man är den största utmaningen för att börja arbeta med tillgängliggörandet av öppna data. 75 % av medarbetarna vill påbörja arbetet med tillgängliggörande av öppna data. 77 % av cheferna vill påbörja detta arbete. Läs hela enkäten. Pdf, 319.8 kB.

Nulägesanalys våren 2021

Region Blekinge genomförde under våren 2021 en nulägesanalys och resulatet visade på att mognaden inom öppna data-området är relativt låg. Det saknas tillräcklig kunskap och insikt om vilken nytta som öppna data skapar. Det finns ett stort intresse och en vilja​ att samverka inom öppna data-området hos regionen och samtliga kommuner i Blekinge, och det finns goda förutsättningar att driva frågan kring​ etablering av en regional samverkan inom öppna data i Blekinge. Läs hela nulägesanalysen. Pdf, 2.8 MB.

Hjälpte informationen på sidan dig?