En fiskmås flyger på en blå himmel med vingarna utsträckta

Projektfinansiering och företagsstöd

Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt och företagsstöd.

Region Blekinge jobbar med:

 • Information om finansiering av projekt
 • Projektrådgivning om regionala tillväxtmedel och EU:s strukturfonder
 • Projektutveckling
 • Företagsstöd
 • Beredning av ansökningar
 • Uppföljning, granskning och lärande av projekt

Kontakta gärna oss om du har idéer och frågor om projektfinansiering och projektansökningar. Vi kan ge projektrådgivning för regionala tillväxtmedel, regional- och socialfonden och Interreg södra Östersjöprogrammet.

För andra EU-program och nationella program är vår ambition att bidra med en överblick, vara ett bollplank samt guida vidare till mer information och relevanta kontakter. För en mer ingående rådgivning om EU-projekt rekommenderar vi att du vänder dig direkt till ansvarig myndighet för programmet.

Projektbanken

På Tillväxtverkets projektbank finns en lista på de projekt som beviljats stöd från de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet. Där hittar du också projekt som ingår i Interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Nord och Botnia-Atlantica.

Till projektbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuellt

 • Förlängd ansökningsperiod för företagsstöd inom naturturism


  2019-03-22
  Ansökningsperioden för företagsstöd inom naturturism har förlängts till den 17 maj 2019.
 • Företagsstöd inom naturturism


  2019-01-22
  Den 15 mars är sista dagen att söka mikråstöd till små företag inom naturturism.
 • Till dig som stödmottagare av regionala tillväxtmedel från Region Blekinge


  2019-01-02
  Januari 2019 bildar Region Blekinge och Landstinget Blekinge en ny gemensam organisation. Den nya organisationen kommer också att heta Region Blekinge. Syftet med regionbildningen är att samla olika viktiga samhällsfunktioner i en och samma organisation. Visionen är att skapa den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. En ny region ger också bättre förutsättningar för medborgare att få inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna genom direktval till regionfullmäktige.