Till dig som stödmottagare av regionala tillväxtmedel från Region Blekinge

Januari 2019 bildar Region Blekinge och Landstinget Blekinge en ny gemensam organisation. Den nya organisationen kommer också att heta Region Blekinge. Syftet med regionbildningen är att samla olika viktiga samhällsfunktioner i en och samma organisation. Visionen är att skapa den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. En ny region ger också bättre förutsättningar för medborgare att få inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna genom direktval till regionfullmäktige.

Regionbildningen innebär att du som stödmottagare av regionala tillväxtmedel från och med januari 2019 kommer att redovisa till den nya organisationen, som också kommer att heta Region Blekinge. Den nya organisationen kommer att lyda under samma förordning som idag styr våra regionala tillväxtmedel och du kommer att ha kvar samma kontaktperson, så övergången förväntas fungera mycket smidigt. Du är välkommen att höra av dig vid eventuella frågor eller funderingar.

En annan förändring som implementeras 2019 är att Tillväxtverket har tagit fram ett nytt digitalt system för att förenkla processen kring ansökan och uppföljning för projektmedel. Förändringen träder i kraft 1 januari 2019 för samtliga svenska regioner. Då kommer ansökan och rapportering att ske digitalt via www.minansokan.selänk till annan webbplats, detta som ett led i arbetet med hållbar utveckling. Observera att samtliga system kopplat till projektmedel kommer att hållas stängda under perioden 2019-01-01 – 2019-01-09. Under denna period kopplas det gamla och nya systemet ihop, vilket innebär att även pågående projekt från och med januari ska ansöka och rapportera digitalt.

För kunna ansöka och rapportera i det nya systemet behöver du skapa en användare på minansokan.se. Vänligen se handledning och instruktion på Tillväxtsverkets hemsida. Där kommer att finnas bra guider från och med januari.

Vid frågor om Min Ansökan, vänd dig till:

Projektkontoret@regionblekinge.se, skriv ”Min ansökan” i ämnesraden.

0455-737126
0708-171454