Företagsstöd inom naturturism

Den 15 mars är sista dagen att söka mikråstöd till små företag inom naturturism.

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Läs mer på sidan om regionala företagsstöd.