Förlängd ansökningsperiod för företagsstöd inom naturturism

Ansökningsperioden för företagsstöd inom naturturism har förlängts till den 17 maj 2019.

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Läs mer på sidan om regionala företagsstöd.