Nu går det att söka affärsutvecklingscheckar inom digitalisering och internationalisering

Sista dag för att skicka in ansökan är den 31 mars 2020.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering är ett stöd för små företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering . Det kan handla om att allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering är ett stöd för små företag som vill förbereda en internationalisering, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare. Syftet med stödet är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser för att nå nya marknader.

Läs mer om affärsutvecklingscheckarna