Information till stödmottagare av projektmedel

Med anledning av den höga risken för samhällsspridning av covid-19 vill Region Blekinge informera stödmottagare om hur reglerna för kostnaders stödberättigande ska tolkas. Denna tolkning ligger i linje med Tillväxtverkets rekommendationer.

Under rådande omständigheter kan projekt med kort varsel behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster, vilket kan medföra kostnader för tjänster som inte utförts eller varor som inte levererats.

Grundläggande krav för att en kostnad ska ge rätt till stöd i ett projekt är att den har:

  • uppkommit för att genomföra projektet, och
  • att den är skälig.

Region Blekinge avser att godkänna kostnader om de bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme.

Finns det risk att målet inte kan nås?

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, ta kontakt med handläggare på Region Blekinge

Hjälpte informationen på sidan dig?