Region Blekinges bedömning av stödbrev till REACT EU

Regionalfonden Skåne-Blekinge utlyser medel för att stärka företags förmåga att ställa om under och efter pandemin.

Region Blekinge har fått rollen att ge stödbrev till föreslagna ansökningar till regionalfondens utlysning REACT EU för sökande i Blekinge.

Ramarna för REACT-programmet är satta av EU-kommissionen och regeringen. Det handlar om att ca 69 miljoner kronor för Skåne och Blekinge är avsatta för näringslivets omställning i pandemin med fokus på långsiktig omställning. Direkta kapitalförsörjande insatser för branscher hanteras av regeringens övriga stödåtgärder.

För frågor om programmets regler eller om ansökningarna hänvisas till Tillväxtverket. Bedömning av om ansökningarna passar i programmet bereds av Tillväxtverket och de ansökningar som godkänns måste prioriteras av en beslutande grupp som heter Strukturfondspartnerskapet. Därefter fattar Tillväxtverket beslut, baserat på prioriteringarna. Tillväxtverket ser gärna att ni som eventuellt sökande organisation kontaktar Tillväxtverket för feedback på er projektidé.

Region Blekinges roll är att rekommendera vilka projektförslag som ligger i linje med och prioriteras i relevanta regionala strategier. Region Blekinge ser följande behov som fondens medel bör prioriteras till:

  1. Direkta insatser mot företag. Här kommer Region Skåne och Region Blekinge säkerställa att det finns ett projekt för att dela ut utvecklingscheckar till de företag som uppfyller kriterierna. Inga andra än regionerna får söka. Detta utgör den största delen av REACT, närmare hälften av medlen. Övriga projektidéer som handlar om direkta företagsstöd hänvisas till att ta del av dessa satsningar på checkar. Läs om utlysningen på tillväxtverket.se Länk till annan webbplats.
  2. Insatser för långsiktig omställning i näringslivet som har ett brett partnerskap i Blekinge och är gemensamt prioriterade i Blekinge. Läs om utlysningen på tillväxtverket.se Länk till annan webbplats.

Region Blekinge kommer lämna stödbrev till de förslag som har:

  1. en bred uppslutning och förankring i Blekinge med relevanta parter,
  2. förväntade effekter som ligger tydligt i linje med ”Blekinges Strategi för smart specialisering” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt
  3. ett brett genomslag snarare än en snäv målgrupp. Region Blekinge kommer göra en viss gradering mellan prioriterade förslag baserat på ovanstående.

Meddela oss om ni ser att er idé ligger i linje med dessa prioriteringar. Då återkommer vi för en dialog om vår bedömning. Kontakta gärna oss tidigt så vi kan hålla en löpande dialog. Om vi ska hinna göra en bedömning innan utlysningens deadline behöver ni ta kontakt senast 20 mars. Kontaktuppgifter till oss hittar du på vår hemsida Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?