Projektmedel för kulturella och kreativa näringar 2021-2024

Nu finns möjlighet att söka projektmedel för att stärka och utveckla kulturella- och kreativa näringar i Blekinge. Projektet ska kopplas till insatsområde arbetsliv i den regionala utvecklingsstrategin, samt viljeinriktningar i den regionala Kulturplanen och något av utvecklingsområdena i Utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar i Blekinge.

Kulturella- och kreativa näringar (KKN) är viktiga för platsens attraktivitet och bidrar till Blekinges utveckling på flera sätt. 2018 beslutade dåvarande regionstyrelse om en särskild satsning på KKN. Under en treårsperiod testades nya former och många intressanta initiativ har startats upp.

De goda resultaten från satsningen och framtida möjligheter inom sektorn har bidragit till att den Regionala utvecklingsnämnden fattat beslut om att fortsätta stötta utvecklingen av KKN i Blekinge som en särskild satsning för en prioriterad näring. KKN är ett tvärpolitiskt område där regional utveckling och kultur- och bildning samverkar och kompletterar varandra genom politiska prioriteringar, strategiskt utvecklingsarbete och främjande av konkreta insatser.

Projektmedel är möjligt att söka via minansokan.se ”KKN Blekinge 2.0” under perioden 2021-06-08 - 2024-01-31. Läs mer här Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?