Affärsutvecklingscheckar till företag som vill ta in extern kompetens

Små och medelstora företag kan nu hos Region Blekinge ansöka om finansiellt stöd för att ta in extern kompetens för utvecklingsinsatser.

Stödet är en av EU:s satsningar för att möte effekterna av coronapandemin. Stödet ska stärka livskraftiga företag och kan beviljas till satsningar inom digitalisering, internationalisering och grön omställning.

Läs mer om affärsutvecklingscheckarna här.

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Hjälpte informationen på sidan dig?