Södra Östersjöprogrammet

South Baltic Programme (Södra östersjöprogrammet) är ett program för samverkan mellan regioner och över gränser i södra Östersjöområdet. Målgruppen är lokala och regionala aktörer som söker samarbeten som kan stärka tillväxten i området.

Programmets första utlysning öppnade under hösten 2015 och programperioden löper fram till 2020 med 2 utlysningar per år. Programmet genererar en total budget på drygt 100 miljoner EURO varav 79 miljoner EURO utgår som projektstöd från EU (Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Projektmedel kan sökas för bl.a. utveckling av små och medelstora företag, hållbar resursanvändning, natur- och kulturarv, hållbara transporter, ökad yrkeskompetens och ökad kapacitet för internationell samverkan.

I programområdet ingår Blekinge, Skåne, Kalmar och Kronoberg från Sverige samt ytterligare 20 regioner med närhet till södra östersjön från Polen, Litauen, Tyskland och Danmark.

För projektparnters från Sverige och Danmark kan stöd från EU till projektaktiviteter ges på upp till 75%. För projektpartners från Polen och Litauen är stödandelen från EU 85%.

För att stärka den regionala och lokala kontakten finns även en kontaktpunkt för varje region som deltar i programmet. Region Blekinge är regional kontaktnod för Blekinge län.

Mer information om programmet och kommande utlysningar finns på: https://southbaltic.eu// Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?